Sabeu quin és l’adhesiu universal? La paraula.

Durant un conflicte el més probable és que la tensió no ens deixi veure ni entendre quina és la posició, els motius i les raons de l’altra persona. Ara bé, quan la situació es relaxa i nosaltres també, arriba el moment d’analitzar què és el que ha passat.

És normal que hi hagi desacords o diferents interpretacions sobre una mateixa cosa, però cal trobar els instruments per canalitzar les discrepàncies de forma que estiguem predisposats a escoltar allò que ens volen dir els altres quan ens expressen que no estan d’acord amb nosaltres. Aquest instrument és la paraula.

La paraula ens apropa als altres però també ens ajuda a definir amb més exactitud el nostre punt de vista. A través del diàleg, per tant, establim un punt de trobada, un nexe, un espai comú on s’ajunten els sentiments i les percepcions.

Amb aquesta dita que us proposem, i especialment amb l’activitat adjunta, us volem proporcionar una eina perquè poseu en pràctica l’educació emocional a la vostra classe d’infantil, ja que disposareu d’un mecanisme amb el qual els nens i nenes dibuixaran les diferents parts d’un conflicte perquè l’analitzin i finalment arribin a una solució cordial. Així, utilitzarem els dibuixos per materialitzar les emocions, desencadenar les paraules i amb l’ús de les paraules tornarem a ser parts d’una mateixa cosa.

Esperem que us agradi molt i sobretot que us sigui molt útil.

Salut!

SI UN PROBLEMA VOLEM ARREGLAR…

More...