Condicions Generals de Compra

La simple acceptació de la compra mitjançant la confirmació de la comanda realitzada, implica que vostè accepta les presents condicions, les quals regiran, en defecte de condicions particulars, la relació establerta entre vostè i Posa’t un conte,SL (en endavant “PUC”).

Mitjançant l’acceptació del contracte vostè declara:
a) Que disposa de capacitat per contractar, d’acord amb la normativa espanyola aplicable.
b) Que ha llegit i accepta expressament totes i cadascuna de les presents Condicions Generals.

Àmbit d’aplicació

Les presents condicions generals regiran la relació comercial establerta entre vostè i PUC formalitzada per l’execució d’una comanda, utilització dels serveis, compra o sol·licitud dels productes o serveis que el titular de la pàgina ofereix a través de la mateixa. Els serveis o productes s’ofereixen des de l’espai web assignat al domini www.puc-pac.com, de manera que qualsevol compra efectuada fora d’aquest espai no vincula PUC.

Acceptació i vigència de les condicions generals

Ens reservem el dret a realitzar canvis al nostre lloc web, a les nostres polítiques i als nostres termes i condicions, incloent a les presents Condicions de Venda, en qualsevol moment. Vostè quedarà subjecte als termes i condicions, polítiques i Condicions de Venda en vigor en el moment que es fa la comanda, llevat que, per llei o per requeriment de les autoritats públiques, s’hagi d’efectuar un canvi a aquests termes i condicions, polítiques o de les Condicions de Venda (en aquest cas, aquests canvis podrien ser aplicables a qualsevol comandes que hagués realitzat anteriorment).

INFORMACIÓ SOBRE PRODUCTES

A cada presentació del producte ofert en la pàgina web es descriuen les característiques dels mateixos. Per més informació sobre els mateixos pot sol·licitar per correu electrònic (contacte@puc-pac.com) o a l’adreça de contacte especificada anteriorment.

PROCES DE COMPRA

Cistella de la compra
Un cop localitzat el o els articles que desitja adquirir faci clic a l’opció “Cistella de la compra”. Després de clicar a “Cistella de la compra” té dues opcions: continuar buscant nous títols (marcant l’opció “Tornar”) o bé prosseguir amb la compra (marcant “Comprar”). També podrà eliminar productes de la cistella de la compra.

Confirmació de comanda
Amb totes les dades de la seva compra a la pantalla, vostè ha de repassar i escollir una de les dues opcions:
- TORNAR i corregir alguna de les dades introduïdes amb anterioritat.
- CONFIRMAR la compra.

El detall de la compra
Resum i detall de la compra efectuada.

Formalització de la comanda:
Un cop completades les dades, marqui el botó “comprar”, només llavors la comanda serà enviat a PUC. Dins el termini màxim de 24 hores, vostè rebrà un correu electrònic
amb la confirmació de la compra i la data aproximada de l’enviament.

Si trobeu qualsevol error o discrepància respecte al preu, el lliurament o la forma de pagament, comuniqui’ns immediatament a contacte@puc-pac.com.

PREUS I DISPONIBILITAT

Tots els preus inclouen els impostos legalment aplicables (l’IVA)
Incloem en el lloc web informació sobre la disponibilitat dels productes que venem, detallant a la pàgina d’informació de cada un dels productes. No ens és possible oferir informació més precisa sobre la disponibilitat d’un producte, més enllà de la que mostrem a la pàgina d’informació del producte o en altres apartats del lloc web. Quan processem la seva comanda, l’informarem el més aviat possible per correu electrònic si qualsevol dels productes inclosos en la seva comanda no fos disponible. En aquest cas, no li cobrarem cap import per aquest producte.

La informació relativa a la disponibilitat d’un article, que apareix en el detall d’aquest, pot canviar sense previ avís depenent de la demanda dels nostres clients i de les existències dels proveïdors i editorials.

Tot i els nostres esforços per evitar-ho, en el cas d’un petit nombre dels productes inclosos en el nostre catàleg es mostren preus que no són correctes. Verificarem el preu en el moment de processar la seva comanda i en tot cas abans d’acceptar el pagament. Si ens hem equivocat i el preu correcte del producte és superior al que figura en el lloc web, ens posarem en contacte amb vostè abans de l’expedició de la comanda perquè vostè ens confirmi si vol adquirir el producte al preu correcte, o bé cancel·lar la seva comanda. Si el preu correcte del producte és inferior al que figura en el lloc web, li cobrarem aquest preu inferior i procedirem a l’enviament del producte.

FORMES DE PAGAMENT

PUC acceptarà les següents formes de pagament per les compres efectuades al seu portal d’acord amb les condicions establertes aquí i a la normativa aplicable corresponent:

1. PAYPAL:
En efectuar la compra, haurà d’omplir les dades d’usuari PayPal que li sol·licitin, i automàticament es carregarà l’import en compte. Aquestes dades viatjaran de forma encriptada a l’entitat bancària corresponent, garantint així la seguretat dels mateixos. Així mateix, PUC manifesta que no té accés a dades confidencials relatives al mitjà de pagament, i per tant tampoc els emmagatzema. Únicament PayPal té accés a aquestes dades a mode de gestió dels pagaments i cobraments i que són inaccessibles a altres tercers.

2. Targeta de crèdit o de dèbit (Visa, MasterCard, American Express, Visa Electron i / o altres targetes anàlogues):

En efectuar la compra, haurà de proporcionar les dades de la targeta de crèdit o dèbit, la data de caducitat, els tres (3) dígits de seguretat, així com el nom del titular. Ens reservem el dret de comprovar la identitat del titular de la targeta de crèdit o dèbit demanant la documentació pertinent per a això. El nostre sistema de pagament amb targeta de crèdit és segur ja que s’efectua a través de la plataforma de PayPal. Les dades facilitades no s’utilitzaran en cap circumstància amb altra finalitat que el càrrec de l’import de la compra sol · licitada.

El nostre servidor li garanteix la privacitat de les dades que ens transmet. Aquesta privacitat s’aconsegueix mitjançant el protocol HTTPS, xifrant les dades amb SSL (Secure Socket Layer).

Els compradors han de notificar a PUC qualsevol càrrec indegut o fraudulent a la targeta utilitzada per a les compres, mitjançant correu electrònic al correu contacte@puc-pac.com, en el menor termini de temps possible perquè PUC pugui realitzar les gestions oportunes.

CONDICIONS DE LLIURAMENT

A la recepció de la comanda, PUC procedirà a la tramitació d’aquest, dins el termini estimat de 4 dies laborables. (sempre que els productes adquirits estiguin disponibles).

PUC posa a la seva disposició les següents forma d’enviament a través de l’empresa de missatgeria MRW, que lliurarà els articles comprats a la direcció que l’usuari indiqui, en els següents terminis a comptar des de la data d’enviament de la comanda (tramitació de la comanda per part de PUC):
* Enviaments nacionals MRW (5- 7 dies)
* Enviaments internacionals MRW (15-45 dies)

Tingueu en compte que, llevat d’indicació en un altre sentit prevista en el lloc web, els terminis estimats d’expedició són, efectivament, meres estimacions. No són terminis d’expedició garantits i, per tant, no poden donar-se per assegurances.

La forma d’enviament que li oferim implica unes despeses i una forma de lliurament diferent en funció del país receptor i la modalitat de lliurament / recollida. Totes les despeses d’enviament i altres despeses que això comporti seran a càrrec de l’usuari.

RECLAMACIÓ DE COMANDES

Si no rep l’enviament una vegada transcorregut el termini de lliurament anteriorment indicat, poseu-vos en contacte amb nosaltres i realitzarem immediatament les gestions oportunes davant el transportista per esbrinar l’estat de la comanda i el motiu del retard en el lliurament.

MODIFICACIÓ I ANULACIÓ DE COMANDES

PUC es reserva el dret d’anul·lar aquelles comandes efectuades en base a errors tipogràfics, aritmètics o que continguin una adreça d’enviament imprecisa que pugui dificultar el lliurament dels articles.

Si desitja modificar o anul·lar una comanda encara no expedit, pot fer-ho enviant-nos un e-mail a contacte@puc-pac.com amb el número de la comanda que voleu cancel·lar. Un cop expedit la comanda no s’acceptarà anul·lació alguna.

DEVOLUCIONS

PUC l’informa que disposeu del dret de desistiment, sempre que els productes adquirits no es troben en les categories esmentades a l’article 45 de la Llei d’ordenació del comerç minorista.

PUC acceptarà totes les devolucions que s’efectuïn dins el termini de desistiment (7 dies des de la recepció de l’article) i sempre que aquest es trobi en perfecte estat. Un cop rebut l’article, PUC procedirà a la prèvia comprovació del seu estat abans de procedir al reintegrament del seu import.

En el cas que rebi un article en mal estat, el podrà retornar i PUC el canviarà sense despeses d’enviament per un de nou i en correcte estat, limitant-se , en qualsevol cas, la responsabilitat de PUC a aquesta reposició.

Les devolucions o reclamacions poden fer efectives a l’adreça indicada en l’encapçalament de les presents condicions.

INFORMACIÓ ADUANERA

Quan realitza una comanda de productes per al seu lliurament en un país no pertanyent a la Unió Europea, vostè podria venir obligat a pagar drets i impostos d’importació, els quals li seran cobrats en el moment en què el paquet arribi al seu destí. Qualsevol import addicional a causa del despatx duaner correrà del seu compte. PUC no té cap control sobre aquests imports. Les polítiques duaneres varien significativament d’un país a un altre de manera que, per més informació, us preguem consulteu amb l’oficina duanera corresponent. Recordeu, a més, que quan realitza una comanda a PUC formalment la llei el considera a vostè com a importador, i haurà per això complir totes les lleis i reglaments aplicables al país on rep el producte.

MENORS D’EDAT

No venem productes a menors d’edat. Els productes per a nens que venem han de ser comprats per adults. Els menors de 18 anys només podran utilitzar la pàgina web sota la supervisió d’un pare o un tutor.

CONFIDENCIALITAT I GARATIA DE SEGURETAT

Totes les dades personals recollides en PUC gaudeixen de totes les garanties de confidencialitat i seguretat. Respecte a això, l’informem del següent:

Quan compri en www.puc-pac.com, haurà d’especificar el seu nom i cognoms, domicili, adreça de correu electrònic i número de telèfon. PUC facilitarà la seva adreça i número de telèfon al servei de missatgeria amb la finalitat de tramitar correcta i ràpidament la seva comanda.

Les operacions de pagament en línia a través de la plataforma de pagament PayPal es realitzen mitjançant un servidor segur. PUC no emmagatzema les dades corresponents a la targeta de crèdit. El programari d’aquest servidor codifica la informació referent a la seva targeta, garantint-li la màxima confidencialitat i seguretat dels mateixos.

PUC garanteix el compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de dades de caràcter personal, i garanteix estrictes procediments de seguretat relatius a l’emmagatzematge i revelació de dades, amb la finalitat d’evitar tot accés intrusiu als mateixos. Per això, i en compliment del que estableix aquesta llei, PUC l’informa que, un cop introduït les seves dades personals en el formulari de compra, aquests seran incorporades a un fitxer automatitzat de dades, d’acord amb la clàusula sobre protecció de dades personals descrita més amunt.